KONAKTUJTE NÁS
aWalking - logo

Daňové poradenství aWalking

Chcete mít více času na své podnikání? Nemáte čas běhat po úřadech? Pak jste na správném místě. Zabýváme se daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, zpracováním mzdové agendy. S námi máte vždy jistotu, že Vaše účetnictví zpracuje kvalifikovaný účetní s praxí a potřebným vzděláním. Vysokou kvalitu také zaručuje propojení účetních služeb s daňovým poradenstvím. Každý účetní doklad prochází interní účetní a daňovou kontrolou. Samozřejmě jsme zde i pro ty, kterým čísla nic neříkají. Potřebujete poradit, vysvětlit či pomoci se situací ve firmě? Pak nás neváhejte kontaktovat.

Účetnictví Účetnictví Nabízíme Vám zpracování jak podvojného účetnictví tak i daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví). Vše je vedeno dle platných zákonů a norem. účetní poradenství a konzultace (telefonické, mailové i osobní konzultace s našimi odborníky) řešení rozsáhlejších či specifických účetních problémů a zadání (například komplexní servis v oblasti podnikových kombinací či kapitálových akvizic) spolupráce a konzultace při sestavování účetních závěrek spolupráce v oblasti konsolidací spolupráce v oblasti účetní metodiky zastupování na úřadech kompletní péče o pohledávky včetně komunikace s odběrateli zpracování roční uzávěrky zpracování reportingu včetně jeho návrhu  více > Daně Daně Nabízíme mimo jiné tyto služby: zpracování, sestavení a podání daňových přiznání právnických i fyzických osob řešení daňových problémů včetně vypracování odborných stanovisek zatříďování majetku do odpisových skupin včetně stanovení pořizovacích cen jednotlivých částí majetku detailní analýzy daňových rizik řešení daňové optimalizace …a mnoho dalšího více > Účetnictví přes web Účetnictví přes web Ušetřete si čas a vystavujte svoje faktury on-line přímo z webu nebo mobilního telefonu. Budete tak mít přehůed o všech operacích, využijete automatického načítání informací z databáze Ministerstva financí ARES o ekonomických subjektech. Aplikace je propojená s účetním softwarem a po odeslání vystavených faktur, či zaúčtování transakcí od účetní, máte následně aktuální přehled o financích Vaší firmy. Co tím získáte: možnost okamžitého vystavení faktury nebo pokladního dokladu bez účetní sledování úhrad vystavených faktur full textové vyhledávání mezi doklady (stačí zadat klíčové slovo prodané služ, zboží nebo jméno firmy) využití funkce pro informaci o kredibilitě Vašeho obchodního partnera přehled přímo i na Vašem mobilu nebo tabletu …a mnoho dalšího více > Mzdy Mzdy Nabízíme mimo jiné tyto služby: kompletní zpracování mezd až do 200 zaměstnanců přihlášení a odhlášení zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a OSSZ měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (zasílání přes datovou schránku) zasílání výplatních pásek elektronicky nebo tisky podklady pro zadání příkazu k úhradě (možno v rámci el.bankovnictví připravit platbu rovnou k autorizaci) roční vyúčtování veškerých daní vedení evidenčních listů příprava podkladů pro kontroly a aktivní účast při kontrolách příprava a návrhy pracovních smluv příprava podkladů pro ukončení pracovního poměru včetně zastupování zaměstnavatele před zaměstnanci konzultace pro hodnocení zaměstnanců včetně návrhů pro motivace …a mnoho dalšího více >

Změny pro zaměstnavatele od roku 2014

Zrušení pojmu krátkodobé zaměstnání, v případě zaměstnání v r. 2014 na dobu 14 kalendářních dnů ,bude nově odvedeno sociální pojištění. Změny se dotknou i zaměstnání malého rozsahu. Limit pro malý rozsah, tedy měsíční odměna do 2499 korun, zůstává. Ovšem více zaměstnání malého rozsahu s jedním zaměstnancem u téhož zaměstnavatele se bude pro posouzení hranice rozhodné částky (2500 korun měsíčně) sčítat. Nebude již tak výhodné uzavření kupříkladu dvou souběžných dohod o pracovní činnosti s jedním zaměstnancem s měsíční odměnou 2499 korun. Nově se odměna sečte a souhrnná částka 4998 korun samozřejmě založí účast na nemocenském pojištění. U  poskytování náhrady mzdy se mění redukční hranice pro nemocenské a tím i pro náhradu mzdy, ale zkracuje se délka jejího poskytování. Náhrada mzdy od zaměstnavatele náleží v době prvních 14 dnů nemoci, nemocenské od České správy sociálního zabezpečení od 15. dne nemoci.   Pro uplatnění srážkové daně u dohod o provedení práce se současný limit 5000 korun zvyšuje na 10 000 korun (samozřejmě za předpokladu, že poplatník nepodepíše prohlášení k dani). Způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti u dohod o provedení práce je upraven tak, aby samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou byly stejné příjmy jako příjmy, které nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění. To by dle zákonodárců v budoucnu komplikovalo správu jednoho inkasního místa.  Ovšem limit je nově zaveden pouze u dohod o provedení práce. V případě jiných příjmů ze závislé činnosti již žádná hranice stanovena není. Budou tedy zdaněny zálohovou daní a v případě podpisu prohlášení si poplatník uplatní příslušné slevy na dani.  

Povinnost elektronické komunikace s ČSSZ od 1.1.2014

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých stránkách dne 30.9.2013 upozornění na povinnost od 1.1.2014 zasílat předepsané tiskopisy pouze elektronicky formou datové zprávy – formát XML. Jde především o tyto tiskopisy: -          Evidenční list důchodového zabezpečení -          Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění -          Přehled o výši pojistného -          Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) -          Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/od-ledna-pristiho-roku-plati-pro-vsechny-zamestnavatele-povinnost-elektronicke-komunikace-se-spravou.htm   ČSSZ informuje, že povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů od 1. 1. 2014 se bude týkat těch podání předepsaných tiskopisů, kde lhůta k jejich řádnému podání započne po 31. 12. 2013. Prakticky to znamená, že například u tiskopisu Přehled o výši pojistného vznikne povinnost podat tento tiskopis výhradně elektronicky poprvé v případě jeho podání v lednu 2014 za období prosinec 2013 (řádná lhůta k podání takového Přehledu o výši pojistného je ze zákona od 1. 1. 2014 do 20. 1. 2014). Obdobně vznikne povinnost podat poprvé v roce 2014 výhradně elektronicky tiskopis Evidenční list důchodového pojištění, do kterého budou zapsány údaje za rok 2013 (takový Evidenční list důchodového pojištění je ze zákona třeba podat nejpozději do 30 dnů ode dne 30. 4. 2014 nebo ode dne 31. 1. 2014, pokud zaměstnání skončilo před 31. 12. 2013).  

Předčasný návrat z mateřské dovolené

Ne všechny matky využijí maximální dobu mateřské dovolené a v jejím průběhu začnou přemýšlet o návratu do zaměstnání. Poradíme Vám jak na to. Nejprve je velmi důležité si otevřeně přiznat, zda jste schopna přenechat starost o Vaše dítě někomu, komu věříte a v době, kdy budete v zaměstnání, budete mít vnitřní klid, že je o Vaše dítě dobře postaráno. Je to velmi důležité neboť Váš zaměstnavatel musí s Vaším předčasným návratem z mateřské souhlasit a pokud jej nepřesvědčíte, návrat Vám neumožní. Proto již při jednání s Vaším zaměstnavatelem se připravte na řádnou argumentaci. Pokud zaměstnavatel souhlasí nic nebrání Vašemu opětovnému zapojení do pracovního poměru. Doporučujeme veškeré dohody a samotný souhlas podložit dokumentem podepsaným jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance. Jak nám praxe ukázala, může se i stát, že po nástupu do zaměstnání zjistíte, že Vaše představa je v rozporu s realitou a nedokážete skloubit Vaše pracovní povinnosti s těmi domácími. Doporučujeme probrat to se zaměstnavatelem dříve, než to on sám rozpozná a najít pro Vás optimální řešení. Pokud povaha Vaší práce umožňuje částečně vykonávat práci z domu, navrhněte toto řešení. V dnešní době to již není nic neobvyklého. Pokud však vidíte, že je pro Vás zaměstnání jako takové překážkou v péči o Vaše dítě, neváhejte se vrátit zpět na mateřskou dovolenou. Zaměstnavatel Vám toto nemůže odepřít i když se mu to samozřejmě nebude líbit. Stále zůstanete v evidenci a po skončení mateřské dovolené máte stále právo žádat o přijetí zpět s tím, že Vám zaměstanavatel musí vyhovět nebo se s Vámi jinak dohodnout. Máte podobné problémy? Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit.

aWalking s.r.o.  Horní Rokytá 54, 295 01 Mnichovo Hradiště

Telefon: +420 602 111 670 | +420 315 558 698

e-mail: ucetni@awalking.cz