KONAKTUJTE NÁS
> Poradna>Konec občanských sdružení

Konec občanských sdružení

K 31. prosinci 2013 se ruší původní zákon o občanských sdruženích a od 1. 1. 2014 ho nahrazuje nový občanský zákoník. Nový občanský zákoník nezná pojem občanské sdružení, toto nahrazuje „spolek“. V současné době již vzniklá a fungující občanská sdružení budou automaticky transformována do spolků. Aktuálně vede registr občanských sdružení ministerstvo vnitra, od nového roku bude k vedení rejstříku spolků pověřený příslušný krajský soud podle sídla spolku (na tyto soudy přejde již existující registr občanských sdružení spolu s veškerými v něm obsaženými daty, bez potřeby účasti jednotlivých sdružení).

Právní forma musí být dle nového občanského zákoníku uvedena v názvu spolku. Do dvou let ode dne nabytí účinnosti nového předpisu tj. 1. 1. 2014 musí název spolku obsahovat místo občanské sdružení spolek nebo zapsaný spolek nebo jen zkratku z. s. Tuto změnu musí provést ve stanovách a dalších vnitřních dokumentech a následně je zaslat rejstříkovému soudu k zápisu do registru spolků. V dosavadním registru u ministerstva vnitra se uvádí pouze údaje o názvu, datu vzniku, IČ a sídlo. Nově se na spolky nahlíží stejně jako na právnické osoby, a budou se muset zveřejňovat i stejné údaje.

Ve stanovách spolku musí být uvedeno:

- název a sídlo
- účel spolku
- práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat
- určení statutárního orgánu Jestliže stanovy nestanový jinak, je nejvyšším orgánem členská schůze. Neurčí-li stanovy funkční období členů volených orgánů spolku, je toto období pětileté.

Musejí se změnit i vnitřní, interní předpisy a to do tří let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

Občanským sdružením by rozhodně nemělo uniknout pravidlo, které říká, že pokud jsou vnitřní dokumenty v rozporu s donucujícími ustanoveními nového občanského zákoníku, pozbývají účinnosti již ode dne 1. ledna 2014. Jestliže je například stanoveno, že předseda sdružení svolá schůzi členů, pokud jej o to požádá alespoň polovina všech členů sdružení, pozbude takové ustanovení stanov účinnosti a namísto něj se použije ustanovení nového zákona, tedy že statutární orgán svolá členskou schůzi na podnět alespoň třetiny členů. Jednoduše řečeno, zákon sice dává spolkům tříletou lhůtu na úpravu vnitřních dokumentů, sám ale automaticky zruší sporná ustanovení. Proto by měl spolky věnovat nové úpravě dostatečnou pozornost a s předstihem zkontrolovat všechny dokumenty a interní předpisy, zda náhodou neodporují novým předpisům. V extrémním případě by mohlo dojít až k zrušení spolku. Více zde: https://www.awalking.cz/news/konec-obcanskych-sdruzeni/

aWalking s.r.o.  Horní Rokytá 54, 295 01 Mnichovo Hradiště

Telefon: +420 602 111 670 | +420 315 558 698

e-mail: ucetni@awalking.cz